ES Energetische Stars


NES Infoceuticals

ES Energetische Stars

De belangrijkste taak om te kunnen overleven is het behoud van immuniteit en bescherming tegen omgevingsfactoren. Zonder het immuunsysteem kan het lichaam niet overleven. Energetisch is ES1 verbonden met een scala aan diverse fysieke en emotionele aandoeningen, waaronder manische depressiviteit (bipolaire stoornissen), hypergevoeligheid voor licht en geluid, glaucoom, hernia en migraine. Het heeft tevens mogelijk een bio-energetische invloed op het zenuwstelsel, specifiek gericht op het herstellen van problemen die samenhangen met een groot aantal bacteriën, schimmels, parasieten, virussen en virale deeltjes (zowel reële als virtuele die het zenuwstelsel en andere weefsels kunnen verstoren.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Bij gebrek aan energie
 • Ziek gevoel na reizen
 • Emotionele onbalans
 • Is mogelijk een krachtige beschermer tegen EMF (elektromagnetische velden en de blootstelling daaraan)
 • Werkt mogelijk bij hyper energetische HBF (Human Body Field) door onder andere warmteafgifte (flushes), transpiratie en temperatuursverhoging.
 • Langdurige blootstelling aan de zon
 • Als geopatische stress aanwezig blijft
 • Niet diagnosticeerbare lever- en hartpijn
 • Werkt bij hartkloppingen, arythemie (hoge hematocriet-waarde), bloeddrukwisselingen, hartritmestoornissen, pijn op de borst en kortademigheid.
 • Chronische hartaandoeningen
 • Hormonale blokkades
 • Herstelt mogelijk de immuniteitsfunctie
 • Ondersteunt het lichaam mogelijk wanneer virale deeltjes het zenuwstelsel binnen dringen.
 • Chronische, langzaam voortschrijdende ziekten
 • CVS
 • Mogelijk ook HIV
 • Om de gevolgen van sterke blootstelling aan elektromagnetische straling, of elektrosmog, van zowel kunstmatige bronnen )zoals computers, mobiele telefoons en radiogolven), als natuurlijke bronnen (zoals zonnestraling) mogelijk op te vangen
 • Verbindt mogelijk het hart, de thymus, de milt en het beenmerg
 • Mogelijk herstellen van het immuunsysteem na instorting hiervan
 • Wekt mogelijk energie op en heet mogelijk katalyserende eigenschappen om het immuunsysteem te activeren

Opmerking

- Zeer krachtige frequentie. Kan sterke reacties oproepen, minimale dosering in acht nemen

Dit heeft mogelijk betrekking op het geheugen van het lichaam wat het moet doen om te overleven. Het heeft tevens mogelijk betrekking op zelfkennis en weten waarom wij hier zijn. ES2 is een mengsel van frequenties (meestal drivers) die al de belangrijkste geheugensystemen van het lichaam corrigeert (met inbegrip van die voor ESR (Emotional stress release), Zenuw Driver, Imprinter Driver, triglyceriden en anderen). Het beïnvloed op bio-energetisch niveau mogelijk ook ons vermogen om onszelf uit te drukken, onze identiteit duidelijk te vatten en de unieke individuen te zijn, die we zijn. Geheugen is een onderdeel van leren; hoe goed informatie terug gehaald kan worden uit het geheugen geeft informatie over de gezondheidsstatus. Leerprocessen zijn afhankelijk van het vermogen van het hart om informatie in vetweefsel in te prenten.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Ondersteunt mogelijk het hart om informatie in het bloed en vetten in te prenten
 • Vertegenwoordigt mogelijk zowel het persoonlijk geheugen (wat bijdraagt tot je persoonlijke identiteit), als een soort bio-energetisch en op het lichaam betrokken geheugensysteem
 • Is ontworpen om mogelijk vervormingen in het netwerk van je HBF-geheugen (Human Body Field) te helpen corrigeren. Heeft mogelijk een sterke bio-energetische correlatie met triglyceriden en andere lipiden of vetten.
 • Het proces waarbij energetische gegevens opgeslagen worden en herstellen zodat het lichaam deze informatie later opnieuw kan oproepen
 • Helpt mogelijk bij leervaardigheden, mentale lethargie, wiskundige vaardigheden, geheugen (in het algemeen) en vertrouwen om te zijn wie je bent
 • Wanneer je motivatie weg is, of je niet meer weet wat dat is
 • Onbewust (impliciet en expliciet)

Het zenuwstelsel vormt een fundamentele communicatie snelweg, dit systeem gezond houden is van het grootste belang. ES3 heeft mogelijk een krachtige, specifieke werking op de zenuwcellen.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Heeft mogelijk een gunstig effect op zenuwcellen in het algemeen. Regeneratie en ontgiften (vooral zware metalen; zoals lood, cadmium en kwik). Deze zware metalen kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor de zenuwfunctie zodat zij een rol kunnen spelen bij zenuwstelsel aandoeningen zoals Parkinson, Neuritis, en Narcolepsie.
 • Beïnvloed energetisch mogelijk het gehoor, zodat er een verband kan bestaan met gehoorscherpte
 • Om het zenuwstelsel vernieuwende energie te geven en de functie van het centrale zenuwstelsel te ondersteunen
 • Heeft mogelijk een gunstig effect op axonen, neuronen, dendrieten en neurotransmitters
 • Om problemen met tryglyceriden (o.a. voor het zenuwstelsel belangrijke vetzuren) te corrigeren en tevens het ontgiften en ondersteunen van de vetstofwisseling
 • Corrigeert mogelijk verstoringen in het zenuwveld veroorzaakt door schimmels, protozoa en gisten. Dit kan van invloed zijn op motorische en sensorische neuronen en wordt geassocieerd met zenuwpijnen
 • Omdat zenuwuiteinden aan de productie van hormonen en enzymen in het hele lichaam meewerken, kan het ook een gunstig effect hebben op de hormoonhuishouding
 • Kalmeert mogelijk het zenuwstelsel

Opmerkingen

 • Mogelijk ontgiftingsverschijnselen (de ervaring leert ons dat in de beginperiode zich vooral ’s nachts ontgiftingsverschijnselen voor doen (zoals vuil in de neus en keel). Het wordt aanbevolen extra water te drinken.
 • Mogelijk (extreme) toename van de aanmaak van speeksel en slijmproductie, door eliminatie van zware metalen
 • Noodzakelijk vaak langere tijd gebruiken

Het verzamelen van Bronenergie en integratie van de endocriene functies zijn als overlevingsmechanisme zeer belangrijk. Het hangt bio-energetisch ook samen met het ontgiften van de organen binnen de drie holten en het herstel van hun correcte functie, vooral de hypofyse, de thalamus, de thymus, het hart, de bijnieren, de spijsverteringsklieren en de gonaden (voortplantingsstelsel). De schildklier en de bijschildklier die op de grens van de schedel- en borstholten liggen profiteren ook van het herstel van correcte functie van deze twee holten. De werking van de geest is nauw verbonden aan hoe efficiënt je lichaam Bronenergie op slaat en gebruikt. Daarom komt ES4 bio-energetisch overeen met toenemende geestelijke behendigheid en helderheid van geest evenals met een betere slaap. Een tekort aan Bronenergie in de lichaamsholten komt mogelijk geregeld voor door; airconditioning, een verkeerde ademhaling of een gebrek aan lichaamsbeweging. Volgens de fysiologie, is een correcte functie van de hormoonklieren, afhankelijk van de in de bijbehorende lichaamsholte, verzamelde en opgeslagen Bronenergie.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Opslag en verzamelt Bronenergie (nulpunt-energie genoemd) in de holten van het lichaam
 • Omvat de belangrijkste drie lichaamsholten; de schedelholte (hypofyse, thalamus), borstholte (thymus, schildklier, hart), en buikholte (bijnieren, spijsvertering, voortplantingsorganen)
 • Kan mogelijk evenwicht tot stand brengen in endocriene functies
 • Kan mogelijk problemen van moeheid en energie uitputting bio-energetisch corrigeren
 • Lijkt een bijdrage te leveren aan het herstellen van depressies
 • Staat mogelijk in relatie tot aandoeningen als zwaarlijvigheid (niet met betrekking tot veel eten)
 • Bloedvat afhankelijke bloeddrukproblemen
 • In de integriteit van de belangrijkste lichaamsholten en hun verzamel- en opslagfuncties te herstellen. Dit kan chronische vermoeidheid en energietekort verhelpen
 • Om de belangrijkste lichaamsholten mogelijk te ontgiften
 • Herstel van de integriteit van de Bronenergie heeft duidelijke voordelen voor de mentale functies, zoals een snellere gedachtegang, betere slaap en opheffen van depressieve gevoelens (depressiviteit kan worden gezien als vastzittende energie)

Het immuunsysteem vormt een belangrijk verdedigingssysteem van het lichaam en is in principe een cel vernietigend mechanisme. Als zodanig moet het in staat zijn de goede cellen van de slechte te onderscheiden. Als dit proces door onjuiste productie van antilichamen fout gaat, ontstaan auto-immuunziekten en allergische reacties. Wanneer ES5 tijdens een allergische reactie wordt ingenomen, kan deze de symptomen mogelijk verlichten. Tevens is deze gerelateerd aan diverse allergische aandoeningen met inbegrip van Lupus (auto-immuunziekte), Urticaria (netelroos), Colitis, reumatische ontsteking van de weken delen, astma en anderen.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Pakt mogelijk onjuiste productie van antilichamen aan
 • Wordt niet alleen beperkte tot auto-immuunstoornissen, want ze heeft bio-energetisch ook een antiallergisch effect
 • Om de aanzienlijke energetische verstoring te deblokkeren die door onjuiste auto-immuunreacties gegenereerd worden
 • Kan mogelijk gunstig werken bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen veroorzaakt door ontstekingsreacties in de hersenen als gevolg van virusinfecties of vaccins met levende stoffen

Opmerkingen:

 • Bij heftige reactie, inname staken tot de symptomen weg zijn
 • Niet gebruiken indien u dagelijks meer dan 5mg Cortison in neemt

Onderhoud van bloedcirculatie en het opruimen van blokkades in de bloedvaten is van essentieel belang om te overleven.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Pakt mogelijk vetophoping in de slagaderen aan
 • Activeert mogelijk de bloedsomloop
 • Verbind zich specifiek met slagaders die bij voorkeur de neiging vertonen te vernieuwen door vet deposito’s in de wand of de vorming van calciumplaques. Deze omvatten veel van de kransslagaders (vooral de linker pulmonaire slagader), neutrale en hersenslagaders en de aders van de penis
 • Verbeterd mogelijk de bloedstroom
 • Correleert mogelijk ook met een groot aantal ontstekingsremmende hormonen
 • Heeft mogelijk ontsteking werende eigenschappen
 • Kan mogelijk ook correleren met vermindering van pijn geassocieerd met artritis, maar wordt op zichzelf als zodanig niet beschouwd als een bio-energetische corrector voor deze aandoening
 • Is mogelijk energetisch verbonden met pees- bindweefsel en kraakbeen in het hele lichaam, hierdoor kunnen problemen met deze weefsels zoals ontstekingen worden verholpen
 • Werkt mogelijk bij artritis
 • Mogelijk corticosteroïden werking bij ontsteking

Opmerkingen

 • Er kunnen zich ontgiftingsverschijnselen voordoen wanneer het lichaam zichzelf van de afvalproducten van dit ziekteproces ontdoet
 • Moet vanwege de aard van arteriële stenose, plaque en vetophoping in de bloedvaten en het doorgaans trage herstel van banden en pezen, vaak gedurende enkele maanden ingenomen worden
 • Vaak lange tijd nodig, voor het zijn maximale effect bereikt

Goede spieractiviteit is belangrijk om te overleven. Onjuiste spierstofwisseling veroorzaakt mogelijk veel verontreinigende stoffen; omdat spieren overal in het lichaam aanwezig zijn, kan dit mogelijk grote problemen veroorzaken.

Staat mogelijk hoofdzakelijk in relatie tot gestreepte spieren, fascia en triglyceriden. Het lichaam bestaat voor het grootste deel uit het gestreepte spierweefsel dat een belangrijke opslagplaats voor milieutoxinen is. Vanuit bio-energetisch perspectief slaan spieren zowel fysieke als emotionele shocks en trauma’s op.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Bij mentale degeneratie en hersenveroudering
 • Zou mogelijk een rol kunnen spelen met de ziekte van Alzheimer en aandoeningen gerelateerd aan vroegtijdig verouderen
 • Verbind zich mogelijk met bepaalde fysische symptomen en ziektebeelden zoals Myasthenia Gravis (ernstige spierzwakte), spierdystrofie en andere ziekten waarbij het spierweefsel atrofieert, evenals spierfibrose
 • Kan mogelijk van nut zijn bij het aanpakken van problemen met slaap of depressie, het verminderen van de pijngevoeligheid en het intensifiëren van gevoelens van ontspanning en rust
 • Ondersteunt mogelijk de stofwisselingsfunctie van de skeletale spieren
 • Kan spierherstel ondersteunen
 • Om skeletspieren en spierfascia te energetiseren en blokkades in het stofwisseling- en uitscheidingsproces te verwijderen
 • Communiceert met – en organiseert energetische katalysoren (communicatiehulpmiddelen), die bij snel verlopende verouderingsziekten, minder goed functioneren, zoals; GABA, serotonine, dopamine, nodradrenaline en melatonine.
 • Helpt mogelijk bij het algemeen herstel van spierweefsel

Opmerkingen

 • Heeft bij chronische ziekten vaak langdurig aandacht nodig. In dat geval moet de dosering worden aangepast voor langdurig gebruik.
 • Sterke ontgiftingsverschijnselen in het begin. Kan tot hoofdpijn en pijn in het hele lichaam, bij mensen van alle leeftijden leiden; lage dosering!

Dit beheerst het vermogen om emoties te verwerken. Sterke - zich in een lus herhalende emoties - hebben een slechte invloed op het lichaamssysteem. Heeft wellicht te maken met psychische blokkades. Emoties vormen een informatienetwerk binnen het lichaamssysteem en sterke emoties die zich voortdurend herhalen (lussen), kunnen in de lichaamsstructuur worden ingeprent. Deze ingeprente emoties trekken een zware tol op het lichaam en kunnen een aanzienlijke rol spelen in het ontstaan van veel ernstige ziekten en slaapstoornissen. Het emotionele deel van de hersenen werkt langzaam en moet regelmatig rust krijgen om informatie te verwerken.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Ondersteunt mogelijk bij het ontrafelen en verwerken van emotionele problemen. Kan leiden tot ontspanning, geluksgevoel en een vredig gevoel
 • Vermindert mogelijk een excessieve gedachtestroom
 • Bij het kalmeren van de geest door de cortex te ondersteunen bij het verwerken van informatie als gevolg van overbelasting
 • Heeft een bijzonder merkbaar effect als inslaapmiddel (bij avond inname), omdat een van de frequente oorzaken van slapeloosheid een te veel aan gedachten is, een eindeloze herhaling van problemen, het onafgebroken aan de geest voorbijstromen van zorgelijkheden en het eindeloos speculeren over de toekomst.
 • Is bijna volledig gefocust op je emotionele toestand om emoties te helpen reguleren die niet onder controle te krijgen zijn
 • Als neveneffect heeft het mogelijk een positieve invloed op leermoeilijkheden
 • Kan zelfkennis en zelfbewustzijn bevorderen
 • Raakt diepe lagen van de psyché en werkt in op emotionele blokkades
 • Oplossen van problemen
 • Besluitvaardigheid
 • Bevordert het geluksgevoel
 • Bij verslaving (na beëindigen hiervan)
 • Tijdens het afbouwen van antidepressiva
 • Kan helpen bij het leren van sociale vaardigheden en het maken van keuzes bij volwassenen

Opmerking

Kan wegens zijn kalmerend effect het beste ’s avonds worden ingenomen. Gemeld wordt dat tijdens gebruik hiervan zinvolle dromen of duidelijke inzichten ontstaan

Het gehoor en het vermogen om de op deze wijze verkregen in formatie te verwerken wordt beschadigd door shock. Als het lichaam niet over een goed gehoor beschikt, worden de overlevingskansen gereduceerd. ES9 wordt geassocieerd met twee belangrijke problemen, traumatische shock en blokkades in het auditieve proces dat tot een vertraagde ontwikkeling bij kinderen kan leiden. Traumatische shocks is een ernstige zaak omdat dit tot een tijdelijke instorting van de informatiestructuur van het lichaamsveld kan leiden. Als een traumatische shock een diepe imprint in de lichaamscellen maakt, kan het de persoonlijke vermogens ernstig beïnvloeden. De eerste uiting van een shock is de beschadiging tussen gehoor en spraak; mensen in shock zijn sprakeloos. Soms is het enige aspect van een shock of trauma dat je het geluid dat ermee gepaard gaat kunt registreren. Bijvoorbeeld militairen die aan een posttraumatisch stress syndroom leiden, die dekking zoeken bij knallen van een slecht afgestelde vrachtwagen. Bio- energetisch en emotioneel vrezen zij nog voor hun leven en een specifiek type geluid is de trigger voor die vluchtreactie. Hetzelfde verhaal geldt bij volwassenen die als kind slachtoffer waren van hevig en langdurig verbaal geweld. Nog een voorbeeld is het geluid van een botsing bij een zwaar auto ongeluk. Dit is wat we bedoelen met auditieve shock.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Helpt mogelijk bij alle soorten shock; geboorte, elektriciteit, emotioneel, chemisch, toxisch, chirurgisch, seksuele, financiële trauma’s, maar ook trauma’s door insuline of verontreinigende stoffen
 • Brengt mogelijk verlichting bij blokkades in het auditieve proces die mogelijk verband houden met leerproblemen
 • Epi genetische shock

NB: ES9 corrigeert echter geen functionele of structurele auditieve moeilijkheden

Het gezichtsvermogen en het vermogen om visuele informatie te interpreteren wordt beschadigd door stress. Als het lichaam niet over een goed gezichtsvermogen beschikt, worden de overlevingskansen gereduceerd.

Shock en trauma worden geassocieerd met zicht en de visuele verwerking van informatie, je zou de visuele aspecten ervan kunnen herinneren zoals een shock van een auto die in je richting geslingerd wordt, of het beeld van je lichaam dat vooruit geslingerd wordt. Zowel de auditieve als visuele shock kunnen wanneer ze erg genoeg zijn, de grote lichaamsgolf ernstig verstoren en uiteindelijk in de meest extreme gevallen zelfs leiden tot veldcollaps.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Brengt verlichting bij stress veroorzaakt door visuele ervaringen
 • Kan ondersteuning bieden bij de interpretatie van visuele patronen
 • Om door shock veroorzaakte bio-energetische problemen te behandelen die het gevolg zijn van visueel trauma, met de vaak onbewuste emoties die de gebeurtenis kunnen begeleiden
 • Om energievelden die worden tegengehouden door stress en visuele problemen te deblokkeren
 • Stress veroorzaakt door het zien van ernstige gebeurtenissen met sterk emotionele inhoud (bijvoorbeeld Post Traumatisch Stress Disorder)
 • Om de visuele perceptie te verbeteren en kan mensen met leerproblemen, veroorzaakt door een te trage verwerking van visuele informatie, helpen
 • Kan gebruikt worden bij ataxie (o.a. evenwichtsstoornissen)

NB: ES10 corrigeert geen anatomische visuele problemen

Mannelijke sociale vermogens; aantrekkelijkheid, seksuele prestaties en charisma worden door goed werkend endocriene functies versterkt. Bronenergie is van essentieel belang voor een goede endocriene functie en mannelijke prestaties. Ondanks zijn naam gaat ES10 niet over de mannelijke seksuele kracht vanuit functioneel oogpunt. In plaats daarvan richt hij zich op de emotionele problemen rond het mannelijk zijn en al de culturele, emotionele en psychische bagage die je daardoor kan belasten.

 • Heeft mogelijk een gunstig effect op de mannelijke hormoonklieren
 • Richt zich op het man zijn, niet alleen in verband met het geslacht maar ook als basis voor de identiteit
 • Om de bloedtoevoer naar verschillende endocriene centra in het lichaam te verbeteren
 • Ondersteunt mogelijk het ontgiften van endocriene weefsels en verbetert daardoor het mannelijk charisma
 • Ondersteunt mogelijk persoonlijk charisma, aantrekkelijkheid, zelfvertrouwen, wilskracht, sociale warmte en een algemeen gevoel van welzijn
 • Kan een gevoel van welbehagen geven
 • Om specifieke Energetische Integrators te corrigeren waardoor integratie van het hormonale systeem mogelijk gemaakt wordt
 • Na ziekte, kan dit een oppepper geven

NB: ES11 beïnvloedt niet direct de fysieke aspecten van de endocriene klieren, maar helpt in plaats daarvan de communicatie tussen deze klieren en de Bron driver te versterken

Vrouwelijke sociale vermogens; aantrekkelijkheid, seksuele prestaties, en charisma worden door goed werkende endocriene functies versterkt. De vrouwelijke hormonale cyclus is zeer complex en voor een goede gezondheid moeten de endocriene klieren en de ontvangende gebieden zo goed mogelijk kunnen werken. Tin en lood (in deodorant en parfum) kunnen voor de seksuele functie bijzonder schadelijk zijn.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Om bloedtoevoer naar verschillende endocriene centra in het lichaam te verbeteren
 • Kan het natuurlijk vermogen van het lichaam ondersteunen om andere endocriene klieren de functie van verwijderde klieren te laten overnemen
 • Hormonale integratie kan helpen bij frigiditeit, angst voor mensen en gebrek aan zelfvertrouwen en kan hierdoor leiden tot meer geluk
 • Heeft een gunstig effect op vrouwelijke hormoonklieren
 • Kan het vrouwelijk charisma, zelfvertrouwen, wilskracht, sociale vaardigheden en welbevinden vergroten
 • Biedt ook ondersteuning bij problemen met de menstruatie
 • Kan op bio-energetisch niveau een regulerend effect hebben op onregelmatige of disfunctionele menstruele cycli, maar is niet bedoeld als correctie ervan
 • Kan bio-energetisch ontgiften bevorderen omdat endocriene klieren toxinen opslaan en wanneer de ze klieren effectiever beginnen te werken, kunnen zij die toxinen gemakkelijker uitscheiden
 • Om specifieke Energetische Integrators te corrigeren, waardoor integratie van het hormonale systeem mogelijk wordt gemaakt
 • Voor vrouwen die een borstamputatie hebben gehafd
 • Na ziekte, kan dit een oppepper geven
 • Wanneer zwanger worden niet lukt
 • Bij angst met sociale contacten

Opmerking

 • Voorzichtigheid geboden bij vrouwen die synthetische hormonen gebruiken!

Het omzetten van suikers is vitaal van belang om het fysieke lichaam van energie te voorzien. Koolstof, zuurstof en waterstof zijn de voornaamste elementen gerelateerd aan aspecten van de chemische fysiologie van je lichaam. Zij vormen om die reden het gebied van ES13. ES13 beïnvloedt op bio-energetisch niveau ook het vermogen van het lichaam om toxinen uit te scheiden, wat het cellulair metabolisme helpt. Om deze reden correleert zij met de lever en de alvleesklier, die niet alleen bij verwijdering van toxinen een dominante rol spelen, maar ook in het suiker- en vetmetabolisme. Bovendien wordt zij via het HBF (Human Body Field), met de melkzuurproductie in spieren en calciummetabolisme verbonden, vooral met betrekking tot vorming van stenen, zoals nierstenen.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Om stofwisseling van koolhydraten, zuurstof en waterstof te corrigeren; ondersteunt de energieproductie op celniveau
 • Verbonden aan de citroenzuurcyclus
 • Kan ook ondersteuning bieden bij verslaving
 • Om de stofwisseling van C, H en ) en biochemische energie mogelijk te corrigeren
 • Om de afvoer van overmatige verontreinigende stoffen als gevolg van een incorrecte cellulaire stofwisseling in de cellen mogelijk te ondersteunen. Dit bevordert mogelijk ook een goede celademhaling
 • Houdt mogelijk verband met de bloedsuikerregulering en is daarmee gekoppeld aan de pancreas
 • Houdt mogelijk verband de melkzuurproductie in de spieren
 • Houdt mogelijk verband met de calciumstofwisseling en kan mogelijk registreren waar calciumstenen in organen worden geproduceerd
 • Corrigeert mogelijk verontreiniging door inhaleren van koolwaterstoffen (uitlaatgassen, tabaksrook)
 • Het mogelijk energetiseren van gewrichten en mogelijk tevens het ondersteunen hiervan.
 • Kan nodig zijn in gevallen van chronische rook vergiftiging en het lange tijd inademen verbrandingsgassen (vrachtwagenchauffeurs)

Opmerkingen

 • Inname kan enkele dagen tot gewrichtspijn leiden
 • Extra drinken wordt aanbevolen i.v.m. detoxen
 • Je kunt last krijgen van oorpijn, droge of pijnlijke ogen en pijn in heel het lichaam
 • Voorzichtigheid geboden bij schommelingen in de bloedsuikerspiegel
 • Niet innemen bij lever- of pancreas aandoeningen

Cel metabolisme is het vermogen van de cel om stoffen om te zetten. Hoewel ES14 cel metabolisme genoemd wordt, is zijn primair bio-energetisch effect op algemeen ontgiften van de cel gericht. De meeste ziekten zijn mogelijk het gevolg van een mank lopende cel functie en bijna ieder geneesmiddel is cel gericht. Omdat de cel functie zo complex is, is het moeilijk – zo niet onmogelijk – om slechts een aspect van de cellen te corrigeren. Dat is vermoedelijk ook de reden dat zo veel medicijnen een groot aantal bijwerkingen hebben. ES10 wordt daarom verbonden met een scala aan schadelijke gevolgen van een verscheidenheid van milieu, dat in het algemeen aangetroffen wordt in kleurstoffen, auto uitlaat, fungiciden, sommige pesticiden e.d.

Ontgiften kan een langdurig proces zijn omdat we in deze maatschappij voortdurend worden blootgesteld aan toxinen

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Om mogelijk het ontgiftingsproces te ondersteunen, denk hierbij aan azo-kleurstoffen, benzeen, captan (pesticide), uitlaatgassen, DDT, schimmels, pesticiden, pcb’s, PCP’s, vinylacetaten, chloriden, dioxinen, methylkwik, methyl, tin en nitraten
 • Kan mogelijk veldschade herstellen die door chronische blootstelling aan kunstmatig gecreëerde elektromagnetische velden (elektrosmog) wordt veroorzaakt
 • Ondersteunt mogelijk de celstofwisseling door ontgifting van cellen
 • Om blokkades veroorzaakt door de aanwezigheid van een overmaat aan verontreinigende stoffen uit het milieu op te heffen en de overlevingskansen van cellen te vergroten
 • Om veldstoringen geassocieerd met elektromagnetische velden (EMF’s) te corrigeren

Opmerking

 • Voor een optimaal resultaat, deze langere tijd gebruiken samen met veel water, inname van vitaminesupplementen, antioxidanten en biologische groenten zoals bijvoorbeeld wortelen en bieten

De aanwezigheid van zware metalen in het lichaam kan een zeer ongunstige invloed hebben op de cel functies, energetische processen en het lichaamsveld als geheel.

Indicaties en waarbij het mogelijk kan ondersteunen

 • Belangrijkste ontgiften van zware metalen. Het gaat hier om de zouten van lood, cadmium en kwik (en ook aluminium, dit is geen zwaar metaal, maar wel veel giftiger)
 • Ontgiften van Yttrium. Dit wordt steeds belangrijker omdat steeds meer tandheelkundigen, implantaten van zirkonium maken, en dat wordt gecombineerd met Yttrium om de korrelgrootte te verkleinen
 • Versterkt HBF correctie (Human Body Field) voor cellulair metabolisme en voor je volledige fysiologie in het algemeen en voor de bio-energetische gevolgen van zware metalen (vooral van lood, kwik en cadmiumzouten) in je vaatstelsel, zenuwstelsel en organen
 • Baarmoeder verzakking
 • Bij achtergrond van borstontsteking
 • Wellicht nuttig bij chronische ptosis (laagstand bovenooglid)
Contact