Meest voorkomende aandoeningen

Meest voorkomende aandoeningen

Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa


Zowel de ziekte van Crohn als Colitis Ulcerosa vallen in de categorie Chronische darmontsteking of Inflammatory Bowel Disease (IBD). Het zijn Auto-immuunziekten wat inhoudt dat het eigen immuunsysteem niet naar behoren functioneert. Ons immuunsysteem beschermt ons tegen pathogenen van buitenaf maar als dit systeem ontregeld is wordt ook de aanval geopend op ons eigen lichaam.

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de darmwand. Dit kan over de gehele lengte van het spijsverteringskanaal voorkomen en alle lagen van de darmwand kunnen worden aangetast. In tegenstelling tot Colitis Ulcerosa, waarbij aaneengesloten stukken zijn aangedaan, wisselen bij de ziekte van Crohn zieke en gezonde stukken zich af.

Colitis Ulcerosa is een chronische ontsteking van de dikke darm (colon = dikke darm, -itis = ontsteking) waarbij sprake is van zweervorming (ulcus = zweer). Bij deze aandoening is de slijmlaag (mucosa) van de dikke darm aaneengesloten ontstoken.

De meest voorkomende aandoeningen

Darmklachten


Klachten aan de maag-darmtractus zijn een toenemend probleem. Steeds meer mensen hebben last van obstipatie, diarree, buikkramp, prikkelbare darmsyndroom (PDS), Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa of een opgeblazen gevoel. Ook klachten als vermoeidheid, winderigheid, slapeloosheid, overgewicht, eczeem, allergie, depressie, migraine en zelfs diabetes vinden hun oorsprong in de darm. Vaak wordt gedacht dat er niets aan te doen is en dat men er mee moet leren leven. Maar wist je dat deze klachten in veel gevallen op een natuurlijke en gezonde manier te behandelen zijn? Wij gaan, samen met jou, op zoek naar de oorzaak van de klachten en maken een persoonlijk behandelplan.

De meest voorkomende aandoeningen

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) of Irritable Bowel Syndrome (IBS)


Het prikkelbare darmsyndroom werd vroeger ook wel Spastische Darm genoemd en wordt gekenmerkt door een verstoorde darmwerking. De peristaltiek van (voornamelijk) de dikke darm is ontregeld en hierdoor kan men last krijgen van obstipatie, diarree, winderigheid en een opgeblazen gevoel. Deze aandoening treft ca. 5 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking. Deze mensen stuiten vaak op onbegrip vanuit de omgeving en het kan hun werk en privéleven ernstig beïnvloeden.

De meest voorkomende aandoeningen

Vermoeidheidsklachten


Als een nachtje goed slapen niet helpt tegen vermoeidheid kan dat zijn tol eisen. Vermoeidheid kan ten grondslag liggen aan diverse klachten zoals hoofdpijn, vergeetachtigheid, concentratieverlies, futloosheid en rug- en schouderklachten. Veel mensen zijn chronisch vermoeid en dit beperkt hen in hun doen en laten. Stress kan een boosdoener zijn maar ook schildklierproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten kunnen zorgen voor vermoeidheid. Daarnaast kunnen bloedarmoede, hormoondisbalans en voedingstekorten vermoeidheid tot gevolg hebben. Als er sprake is van langdurende, onverklaarbare vermoeidheid kan het zijn dat u lijdt aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom of CVS. Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of Myalgische Encefalomyelitis (ME) Bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom of Myalgische (Myalgie = spierpijn) Encefalomyelitis (Encefalon = hersenen, Myelitis = ontsteking van het ruggenmerg) ontstaan ontstekingen aan hersenen en ruggenmerg. Dit heeft spierpijn, langdurige vermoeidheid, spierzwakte, slapeloosheid en duizeligheid tot gevolg. De klachten zijn continue aanwezig, onverklaarbaar en er is een duidelijk moment aan te wijzen wanneer ze begonnen zijn.

De meest voorkomende aandoeningen

Hart- en vaatziekten


Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam van alle aandoeningen aan hart en bloedvaten. Door een chronische ontstekingstoestand van het lichaam verdikt de wand van bloedvaten. Hierdoor wordt de doorstroming belemmerd en dit kan uiteindelijk lijden tot aderverkalking en een hartinfarct. Verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk kunnen de eerste tekenen zijn van het ziekteproces.

Risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn o.a. roken, ongezonde levensstijl en genetische- en omgevingsfactoren. Uit onderzoek is gebleken dat de Westerse leefstijl bijdraagt aan het ontstaan van hart- en vaatziekten.

De meest voorkomende aandoeningen

Schildklierklachten


De schildklier of Thyroïd is een vlindervormig orgaantje dat aan de voorkant van de hals tegen de luchtpijp aan ligt. Het wordt vergezeld door vier bijschildkliertjes. Uit Tyrosine en Jodium maakt de schildklier schildklierhormonen die o.a. verantwoordelijk zijn voor de stofwisseling, groei en het regelen van de lichaamstemperatuur.

De ziekte van Graves is de meest voorkomende oorzaak van een te snel werkende schildklier (hyperthyroïdie). Deze auto-immuunziekte zorgt ervoor dat de schildklier een teveel aan schildklierhormonen gaat aanmaken. Kenmerkende gezondheidsklachten zijn o.a. een verhoogde hartslag, een gejaagd gevoel, gewichtsverlies, uitpuilende ogen en zweten. Als door de aandoening de schilklier vergroot (Struma) kan men ook last krijgen van keelpijn, kortademigheid en moeite met slikken. De ziekte van Hashimoto is de meest voorkomende oorzaak van een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie). Deze auto-immuunziekte zorgt ervoor dat de schildklier minder schildklierhormonen aan gaat maken. Kenmerkende gezondheidsklachten zijn o.a. vermoeidheid, kouwelijkheid, concentratiestoornissen, gewichtstoename, spierzwakte en gewrichtspijn.

De meest voorkomende aandoeningen

Fybromyalgie


Fybromyalgie (fibro = vezel, myalgie = spierpijn) betekent letterlijk ‘pijn in bindweefsel en spieren’ en wordt ook wel Weke-delen reuma genoemd. Dit chronisch pijnsyndroom heeft een uitgebreid klachtenbeeld en kan daardoor zeer belemmerend werken. De voornaamste klachten zijn vermoeidheid, pijn, stijfheid, stemmingswisselingen, slaapstoornissen, hoofdpijn, darmklachten en pijn in rug, nek en schouders. Een bijkomend probleem is dat de diagnose moeilijk te stellen is. Afwijkingen in spieren en bindweefsel zijn niet aanwezig en ook bloedonderzoek kan geen uitsluitsel geven. Patiënten stuiten vaak op onbegrip van hun omgeving.

De meest voorkomende aandoeningen

Auto-immuunziekten


Bij auto-immuunziekten keert het immuunsysteem van het lichaam zich tegen zichzelf (auto = zelf). Het immuunsysteem is het verdedigingsmechanisme van het lichaam dat ons beschermt tegen lichaamsvreemde stoffen. Het is een geheel van cellen en eiwitten dat zorgt voor specifieke en aspecifieke afweer tegen schadelijke invloeden. Huid, slijmvliezen, maagzuur en vocht vormen een fysieke barrière terwijl verschillende soorten witte bloedcellen (monocyten, macrofagen, (eosinofiele, neutrofiele en basofiele) granulocyten en natural-killer cellen) alle lichaamsvreemde stoffen aanvallen. Bij de aspecifieke afweer wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types indringers. De specifieke afweer, die geregeld wordt door de T-lymfocyten en B-lymfocyten (weer een andere soort witte bloedcellen), reageert heel specifiek op ziektekiemen waarop zij getraind zijn en die zij herkennen. Verder zijn er nog verschillende soorten eiwitten en enzymen die een rol spelen in het beschermen van het lichaam. Koorts, pijn, ontstekingsreacties en zwelling zijn tekenen dat het immuunsysteem aan het werk is. Bij auto-immuunziekten ruimt het immuunsysteem goede cellen op, waardoor schade kan ontstaan, of reageert het overdreven heftig op stoffen die het niet zou moeten aanvallen. Bij dit laatste ontstaat een ontstekingsreactie. Klachten kunnen zich presenteren in gewrichten, spieren, organen en bloedvaten. Voorbeelden van auto-immuunziekten zijn Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus, Reumatoïde Artritis, Reuma, Diabetes, Multiple Sclerose en Schildklierklachten. Het ontstaan van auto-immuunziekten wordt bepaald door genetische- en omgevingsfactoren zoals darmflora, voeding, stress en blootstelling aan toxines.

De meest voorkomende aandoeningen

Hormonale klachten


Hormonen zijn signaalstofjes die lichaamsprocessen als stofwisseling, slaapcyclus, hartslag, gewicht en stemming aansturen. Een hormonale disbalans zorgt voor een ontregeling van deze lichaamsprocessen. Symptomen van hormonale disbalans zijn soms moeilijk te herkennen. De klachten zijn vaag en worden niet direct gelinkt aan de hormoonhuishouding. Veel voorkomende klachten die zich bij vrouwen manifesteren tijdens de menstruatie of overgang zijn vermoeidheid, gewrichtspijn, gewichtstoename of -verlies en migraine.

Hormonale disbalans kan op een natuurlijke wijze zeer effectief behandeld worden.

De meest voorkomende aandoeningen

Alzheimer


Bij de ziekte van Alzheimer hopen eiwitten en vezels zich op en er worden respectievelijk plaques (tussen hersencellen) en neurofibrillaire tangles (in hersencellen) gevormd in de hersenen. Deze ophopingen verhinderen een goede communicatie en zorgen uiteindelijk voor het afsterven van hersencellen. De hersenen van Alzheimerpatiënten worden hierdoor steeds kleiner. De eerste ophopingen zijn vaak te vinden in het hersendeel dat instaat voor de herinneringen (de Hippocampus, onderdeel van het Limbisch Systeem) waardoor vergeetachtigheid een van de eerst merkbare symptomen is. De bloed-hersenbarrière is een fysiologische barrière die zorgt dat er geen schadelijke stoffen van het bloed naar de hersenen getransporteerd worden. Ook kunnen via deze barrière afvalstoffen vanuit de hersenen naar het bloed worden afgevoerd. De hersenen bestaan naast neuronen ook uit gliacellen (glia = lijm, vroeger werd gedacht dat deze cellen als lijm dienden). Er zijn verschillende soorten gliacellen: microgliacellen, astrocyten (aster = ster) en oligodendrocyten (oligo = weinig en dendros = boom of vertakking). Deze gliacellen hebben een ondersteunende functie en ze voorzien de hersencellen van voedsel. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de afweer en bij Alzheimer is dit mechanisme verstoord. De astrocyten en microgliacellen, die schadelijke stoffen moeten opruimen, reageren niet adequaat of raken overwerkt waardoor het ziekteproces verergert.

Verschillende eiwitten zijn betrokken bij de problematiek van Alzheimer. Een verhoogde aanmaak, een vertraagde afbraak en een verminderde afvoer van deze eiwitten kunnen voor problemen zorgen. Alzheimer kent een kleine genetische variant en roken, overgewicht, Diabetes en een hoge bloeddruk vergroten het risico op het ontstaan van de ziekte.

De meest voorkomende aandoeningen

Autisme of Autisme Spectrumstoornis (ASS)


Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt. Mensen met autisme hebben vaak moeite met sociale contacten, communicatie, flexibiliteit en het filteren van informatie. Meestal is er sprake van stereotypegedrag en een sensorische on- of juist overgevoeligheid en daarnaast gaat autisme vaak gepaard met het onvermogen om lichaamstaal en emoties in te schatten. Mensen met autisme hebben baat bij regelmaat en structuur.

De andere (minder belichte) kant van autisme is dat mensen zich vaak goed kunnen concentreren op een taak en gedetailleerd kunnen werken. Vaak zijn deze mensen analytisch sterk, hebben ze oog voor detail en zijn ze loyaal en eerlijk. Autisme gaat meestal gepaard met een normale tot hoge intelligentie. Autisme uit zich bij elk persoon anders, kent vele gradaties en het verloop van de stoornis is moeilijk in te schatten. Over het ontstaan van autisme heerst verdeeldheid. Een meerderheid van de mensen met autisme heeft gastro-intestinale problemen en sommige wetenschappers zijn dan ook van mening dat autisme in de darm begint en dat door een lekke darmbarrière toxines in de bloedbaan en hersenen terecht komen.

De meest voorkomende aandoeningen

Dementie


Dementie is de verzamelnaam voor verschillende aandoeningen waarbij de hersenactiviteit achteruitgaat. Hierdoor wordt informatie niet goed verwerkt en krijgt men problemen met taal, oriëntatie en het geheugen. In een vroeg stadium wordt het kortetermijngeheugen aangetast en later gaat ook het langetermijngeheugen achteruit. Dementie kent verschillende vormen waarvan Alzheimer de bekendste is

De meest voorkomende aandoeningen

Overige klachten


Uit onderzoek van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid blijkt dat de helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische ziekte. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verder stijgen. Deze trend is met een gezonde levensstijl te verbreken. Dit is niet alleen de sleutel naar een verbetering van de kwaliteit van leven maar op die manier kunnen ook de kosten van de zorg omlaag. Bij veel klachten wordt de link naar de darmen niet gemaakt. Toch hebben klachten als migraine, eczeem en depressie hun oorsprong in de darm en ze kunnen dan ook goed behandeld worden.

Bent u benieuwd naar onze integrale aanpak? Neem dan contact met ons op!

Contact